Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
59
3
Üldine käsitsemine
2
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmub Drive Mode menü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil j.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse.
5
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
6
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui pildistatav on terav, ilmub ] 
fookusindikaator pildiotsijasse.
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Single frame shooting
Single frame shooting
Single frame shooting
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Continuous shooting
Continuous shooting
Continuous shooting
e_kb459.book  Page 59  Friday, June 22, 2007  3:48 PM