Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
62
3
Üldine käsitsemine
4
Valige (
op) noolenuppude abil 
g või 
Z.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse.
6
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
7
Jälgige pildiotsijas, et pildistatav 
objekt on kaadris ning vajutage 
päästik poolenisti alla.
Kui pildistatav on terav, ilmub 
pildiotsijasse fookusindikaator ].
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Self-Timer (12 secs)
Self-Timer (12 secs)
Self-Timer (12 secs)
e_kb459.book  Page 62  Friday, June 22, 2007  3:48 PM