Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
63
3
Üldine käsitsemine
8
Vajutage päästik lõpuni alla.
g puhul vilgub iseavaja tuli algul aeglaselt, 
viimase 2 sekundi jooksul enne 
pildistamist muutub vilkumine kiireks. 
Kaamera annab helisignaali ning 
sagedus tõuseb. Pildistamine toimub 
umbes 12 sekundit pärast päästiku 
lõpuni vajutamist.
Z puhul toimub pildistamine 2 sekundit 
pärast päästiku lõpuni allavajutamist. 
9
Lülitage kaamera pärast 
pildistamist välja.
Kaamera väljalülitamisel iseavaja 
režiim tühistub.
• Kaamera helisignaalid saab välja lülitada (lk.170).
• Pildiotsijasse langev valgus võib mõjutada säritust. Paigaldage kaasasolev 
pildiotsija kork ME või kasutage särilukustust (lk.148). a Manuaalrežiimis (lk.144) 
pildiotsijasse langev valgus säritust ei mõjuta.
• Pildiotsija katte ME kinnitamiseks tuleb F
O
 pildiotsija serv eemaldada. Selleks 
vajutage üks serv sissepoole ning tõmmake katet enda suunas.
Pildiotsija katte eemaldamine F
O
Pildiotsija korgi ME paigaldamine
e_kb459.book  Page 63  Friday, June 22, 2007  3:48 PM