Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
65
3
Üldine käsitsemine
3
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad Drive Mode valikud.
4
Valige (
op) noolenuppude abil h 
või i.
Iseavaja tuli vilgub. Kaamera annab 
sellega märku distantspäästiku 
ooterežiimist.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse.
6
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
7
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui pildistatav on terav, ilmub 
] fookusindikaator pildiotsijasse.
• Vaikimisi seadistuste kohaselt ei ole distantspäästikuga võimalik teravustada. 
Enne pildistamist teravustage stseen ära. Samuti võib seadistada erifunktsioonides 
[AF in remote control] väärtuseks [On]. (lk.107)
• Distantspäästikuga pildistamisel ei avane integreeritud välklamp automaatselt 
ka juhul, kui olete valinud 
g (Auto) välgurežiimi. Avage välk käsitsi. (lk.56)
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Remote Control Unit
Remote Control Unit
Remote Control Unit
e_kb459.book  Page 65  Friday, June 22, 2007  3:48 PM