Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
66
3
Üldine käsitsemine
8
Suunake distantspäästik kaamera 
esiosa suunas ning vajutage 
päästikunuppu.
Distantspäästiku töökaugus kaamera 
esiosast on umbes 5 m. Pildistamine 
toimub päästiku vajutamisel kas koheselt 
või 3-sekundilise viivitusega sõltuvalt 
valitud töörežiimist. Pildistamisel põleb 
iseavaja tuli 2 sekundit ning hakkab 
seejärel uuesti vilkuma.
• Pildiotsijasse langev valgus võib mõjutada säritust. Paigaldage kaasasolev 
pildiotsija kork ME või kasutage särilukustust (lk.148). a Manuaalrežiimis 
pildiotsijasse langev valgus säritust ei mõjuta (lk.144).
• Pildiotsija katte ME kinnitamiseks tuleb F
O
 pildiotsija serv eemaldada. Selleks 
vajutage üks serv sissepoole ning tõmmake katet enda suunas.
• Distantspäästikurežiimi tühistamiseks lülitage kaamera korraks välja.
• Distantspäästik ei pruugi tagantvalguse tingimustes toimida.
• Distantspäästik ei toimi välklambi laadimise ajal.
• Integreeritud välklambi kasutamisel tuleb see eelnevalt käsitsi avada.
• Kui distantspäästiku režiimis pole 5 minuti jooksul pildistamist toimunud, naaseb 
kaamera automaatselt tavalisse pildistusrežiimi.
• Distantspäästiku patarei suudab signaali väljastada umbes 30 000 korda. Patarei 
vahetamiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega (teenus on tasuline).
5m
Pildiotsija katte eemaldamine F
O
Pildiotsija korgi ME paigaldamine
e_kb459.book  Page 66  Friday, June 22, 2007  3:48 PM