Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
67
3
Üldine käsitsemine
Peegli üleslaskmist saab kasutada kaamera värina vältimiseks distantspäästiku 
või päästikukaabliga pildistamisel.
2-sekundilise iseavajaga pildistamisel liigub peegel päästiku vajutamisel üles ning 
pildistamine toimub 2 sekundit hiljem. Selleks ajaks on peegli vibratsioon hääbunud.
Peegli eellukuga pildistamiseks toimige järgnevalt.
1
Kinnitage kaamera statiivile.
2
Valige 
{ nupu ja (
m) noolenupuga Z (2 sec. Self-Timer).
1 Iseavaja kasutamine (lk.60)
3
Teravustage objektile.
4
Vajutage päästik lõpuni alla.
Peegel liigub ülemisse asendisse ning pildistamine toimub 2 sekundi thiljem. 
Säri lukustub koheselt enne peegli ülesliikumist.
Peegli üleslaskmine kaamera värina vältimiseks
e_kb459.book  Page 67  Friday, June 22, 2007  3:48 PM