Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
69
3
Üldine käsitsemine
2
Vajutage (
op) noolenuppu.
o : Ekraanile ilmub eelmine pilt.
p : Ekraanile ilmub järgmine pilt.
Pilte saab pöörata 90° kaupa. See muudab vertikaalformaadis kaadri vaatamise 
lihtsamaks.
1
Vajutage pärast pildistamist Q 
nuppu.
Esimesena ilmub LCD monitorile 
viimatitehtud pilt.
2
Vajutage (
n) noolenuppu.
Iga nupuvajutusega pöördub ekraanil 
olev pilt
 90°
 kraadi vastupäeva.
Piltide pööramine
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
e_kb459.book  Page 69  Friday, June 22, 2007  3:48 PM