Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
71
3
Üldine käsitsemine
2
Pöörake valikuketast paremale 
(
y suunas).
Pilt suureneb iga klõpsuga kuni 12 korda. 
Vähendamiseks pöörake ketast 
vasakule (f suunas).
Algse suuruse taastamiseks vajutage 
4 nuppu.
[Histogram], [Detailed Information] ja 
[No info. Display] (ainult pilt) algse 
suuruse taastamises vajutage 
nuppu.
Kui soovite suurendatud pilti vaadates ekraanilt muu info ära kaotada, 
käivitage M nupu abil [No info. Display] vaade.
Suurendatud pildis liikumiseks kasutage (
mnop) noolenuppe.
Kaamera LCD monitoril on võimalik kuvada üheksast pisipildist koosnevat 
indekspilti.
Valikuketta esimese klõpsu vaikimisi seadistus on suurendada pilti 1,2 korda. Seda 
saab muuta [Mag to Strt Zm Plybk] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.107)
Indekspildi kuva
2 0
.
×2 0
.
×
e_kb459.book  Page 71  Friday, June 22, 2007  3:48 PM