Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
72
3
Üldine käsitsemine
1
Vajutage Q nuppu.
Esimesena ilmub LCD monitorile 
viimatitehtud pilt.
2
Pöörake valikuketast vasakule 
(
f suunas).
Korraga kuvatakse kuni üheksa pisipilti. 
Pildi valimiseks kasutage (
mnop) 
noolenuppe. Ekraani paremas servas 
on kerimisriba. Kui valikuraam asub 
alumises reas oleval pildil, saab (
n) 
noolenupu abil kuvada järgmised 9 pilti.
[?] sümbol ilmub pildile, mida ei ole 
võimalik kuvada.
3
Pöörake valikuketast paremale 
(
y suunas) või vajutage 
4 
nuppu.
Monitorile ilmub valitud pilt täisekraanil.
100-0046
100-0046
100-0046
Select&Delete
100-0046
Kerimisriba
Raam
100-0046
100-0046
100-0046
e_kb459.book  Page 72  Friday, June 22, 2007  3:48 PM