Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
74
3
Üldine käsitsemine
3
Vajutage (
p) noolenuppu.
Slaidiesitlus algab.
Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage 
suvalist nuppu.
Pildistusrežiimi lülitumiseks vajutage 
päästikut või Q nuppu, tõmmake 
pealülitit eelvaate asendisse (|) 
või pöörake režiimiketast.
Slaidiesitluse viivituse seadistamine toimub [Q Playback] menüüs. Slaidiesitlust 
saab ka käivitada samast menüüst. (lk.168)
Start
Start
Start
e_kb459.book  Page 74  Friday, June 22, 2007  3:48 PM