Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
77
3
Üldine käsitsemine
1
Vajutage taasesitusrežiimis 
nuppu.
Avaneb Fn menüü.
2
Vajutage (
o) noolenuppu.
Ekraanile ilmub filtri valikumenüü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil pilt.
4
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv filter.
Valige filter ning kontrollige selle mõju pildile. Kui valisite [Color] siis jätkake 
punktist 5. Kui valisite [B&W] või [Sepia] siis jätkake punktist 7.
5
[Color] valiku puhul määrake 
valikuketta abil filtri värv.
Valige üks 18 värvist: 9 põhivärvi 
(punane, oranž, kollane, kollane-
roheline, roheline, tsüaniid, sinine, 
indigo ja purpur) ning sama 9 värvi 
tumedamad varjundid.
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
B&W
B&W
B&W
OK
OK
OK
OK
Color
Color
Color
OK
OK
OK
OK
e_kb459.book  Page 77  Friday, June 22, 2007  3:48 PM