Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
78
3
Üldine käsitsemine
6
Slim, pehme või heleduse filtri 
puhul määrake valikuketta abil 
filtri tugevus.
Slim filtri puhul pöörake laiemaks 
muutmiseks vastupäeva ning kitsamaks 
muutmiseks päripäeva. Heleduse filtri 
puhul pöörake vastupäeva tumedamaks 
muutmiseks ning päripäeva heledamaks 
muutmiseks. Soft filtri puhul valige üks 
kolmest astmest.
Valige (
op) noolenuppude abil 
töödeldav pilt. Pilt ilmub ekraanile valitud pehmuse või laiusega.
7
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.
8
Valige (
m) noolenupu abil 
[Save as].
9
Vajutage 
4 nuppu.
Töödeldud pilt salvestatakse teise nimega.
Slim
Slim
Slim
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
OK
Save image as a new file
Save image as a new file
Save image as a new file
Save as
e_kb459.book  Page 78  Friday, June 22, 2007  3:48 PM