Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
80
3
Üldine käsitsemine
Funktsioon võimaldab kustutada korraga kõik pildid.
1
Vajutage Q nuppu.
2
Vajutage i nuppu kaks korda.
Ekraanile ilmub Delete All menüü.
3
Valige (
m) noolenupu abil 
[Delete All].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kõik failid kustutatakse.
Kõikide piltide kustutamine
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
Delete All
Delete All
Cancel
Cancel
Delete All
OK
OK
OK
OK
Cancel
Delete all images
Delete all images
on memory card?
on memory card?
Delete all images
on memory card?
e_kb459.book  Page 80  Friday, June 22, 2007  3:48 PM