Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
81
3
Üldine käsitsemine
Indekspildi vaatest saab korraga ära kustutada mitmed valitud pildid.
1
Vajutage Q nuppu.
Esimesena ilmub LCD monitorile 
viimatitehtud pilt.
2
Pöörake valikuketast vasakule 
(
f suunas).
Ekraanile ilmub indekspilt.
Valitud piltide kustutamine
(indekspildi vaatest)
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
• Korraga saab valida ainult ühes kataloogis asuvaid faile.
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
Select&Delete
e_kb459.book  Page 81  Friday, June 22, 2007  3:48 PM