Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
85
3
Üldine käsitsemine
Trükiseadistused (DPOF)
Piltidega SD mälukaardi võib viia fotolaborisse ning tellida sellel olevad pildid 
paberfotodena.
DPOF (Digital Print Order Format) seadistused võimaldavad määrata koopiate 
arvu ja kuupäeva pealetrüki valiku.
Seadistage iga pildi kohta järgmised andmed.
1
Vajutage Q nuppu ning valige (
op) noolenuppude abil pilt.
2
Vajutage 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
3
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmub DPOF menüü.
Kui antud pildile on DPOF seaded juba 
tehtud, ilmuvad ekraanile koopiate arv 
ning kuupäeva valik (O (sees) või 
P (väljas)).
DPOF seadistusi ei saa teha RAW failide puhul.
Üksikute piltide trükkimine
Copies
Määrab koopiate arvu (kuni 99 koopiat).
Date
Valige, kas soovite pildile kuupäeva trükkida.
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
00
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
All images
All images
OK
All images
Date
e_kb459.book  Page 85  Friday, June 22, 2007  3:48 PM