Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
86
3
Üldine käsitsemine
4
Valige (
op) noolenuppude abil koopiate arv ning vajutage (n
noolenuppu.
Kursor liigub [Date] (Kuupäev) valikule.
5
Valige (
op) noolenuppude abil 
kuupäeva pealetrükk (O) (sees) 
või (
P) (väljas).
O : Pildile trükitakse kuupäev.
P : Kuupäeva pildile ei trükita.
6
Vajutage 
4 nuppu.
DPOF seadistused salvestatakse ning kaamera naaseb taasesitusrežiimi.
1
Vajutage taasesitusrežiimis 
nuppu.
Avaneb Fn menüü.
Sõltuvalt printerist või fotolabori trükiseadmetest ei pruugi kuupäeva trükk pildile 
toimuda isegi juhul, kui olete vastava DPOF seadistuse teinud.
DPOF seadistuste tühistamiseks valige koopiate arvuks punktis 4 [00] ning vajutage 
4 nuppu.
Kõikide piltide seadistamine
All images
All images
All images
Date
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
01
Copies
OK
OK
OK
OK
OK
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
e_kb459.book  Page 86  Friday, June 22, 2007  3:48 PM