Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
87
3
Üldine käsitsemine
2
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmub DPOF menüü.
3
Vajutage 
{ nuppu.
Ekraanile ilmub kõikide piltide 
DPOF seadistuse menüü.
4
Valige (
op) noolenupu abil koopiate arv ning kuupäeva 
pealetrüki valik ((O) või (P)).
Seadistamise kohta lugege punkte 4 ja 5 “Üksikute piltide trükkimine” (lk.86).
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kõikide piltide DPOF seadistused salvestuvad ning kaamera naaseb 
taasesitusrežiimi.
DPOF seadistustest määratud koopiate arv kehtib kõikide piltide kohta. 
Enne trükkimist veenduge selle õigsuses.
Kui teete DPOF seadistuse kõikide piltide jaoks, tühistab see üksikute pildifailide 
seadistused.
00
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
All images
All images
OK
All images
Date
00
Copies
OK
OK
OK
OK
DPOF setting for all
DPOF setting for all
images
images
DPOF setting for all
images
Date
e_kb459.book  Page 87  Friday, June 22, 2007  3:48 PM