Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
88
3
Üldine käsitsemine
Trükkimine PictBridge abil
See funktsioon võimaldab pilte trükkida otse kaamerast ilma arvuti abita 
(Direct Print).
Ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli abil (I-USB17) PictBridge toega 
printeriga.
Valige pärast kaamera printeriga ühendamist trükitavad pildid, määrake 
koopiate arv ja kuupäeva pealetrükk pildile.
Otsetrükkimine toimub järgmiste sammudena.
Valige [Transfer Mode] seadistuseks kaameras [PictBridge] (lk.89)
Ühendage kaamera printeriga (lk.90)
Määrake trükkimisvalikud (lk.85)
Üksikute piltide trükkimine (lk.91)
Kõikide piltide trükkimine (lk.93)
Trükkimine DPOF seadistustega (lk.95)
• Printeriga ühendamise ajal on vooluallikana soovitav kasutada vooluadapterit. 
Kui printeriga ühendatud kaamera tühja aku tõttu välja lülitub, ei pruugi printer 
ootuspäraselt töötada ning andmed võivad kaotsi minna.
• Ärge eemaldage USB kaablit andmete ülekandmise ajal.
• Printeri tüübist sõltuvalt ei pruugi kõik kaameraga tehtud seadistused 
(DPOF seaded) printeri jaoks kehtivad olla.
• Kui koopiate arv ületab 500, võib printer anda veateate.
• Indekspildi (kus mitmed pisipildid on ühel lehel) trükkimine ei pruugi iga printeriga 
õnnestuda. Selleks peab printer toetama indekspildi trükkimist. Indekspilti saab 
trükkida arvuti abil.
• RAW pilte ei saa otse trükkida. Selleks on vaja arvuti abi.
• Kaamera ja arvuti ühendamise kohta lugege PENTAX PHOTO Browser 3/
PENTAX PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendit.
e_kb459.book  Page 88  Friday, June 22, 2007  3:48 PM