Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
8
Lisad
181
Vaikimisi seadistused................................................................ 182
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid................ 186
Märkused avarõnga kasutamise kohta .................................... 188
CCD sensori puhastamine ........................................................ 189
CCD sensori tolmueemaldus ............................................................189
Tolmu eemaldamine suruõhuga .......................................................190
Eraldi müüdav lisavarustus ...................................................... 192
Veateated .................................................................................... 194
Probleemide lahendamine ........................................................ 196
Tehnilised andmed .................................................................... 199
Distantspäästik F tehnilised andmed 
(Eraldi müüdav lisa) ..........................................................................201
Sõnaseletused............................................................................ 202
Märksõnade loetelu ................................................................... 206
e_kb459.book  Page 8  Friday, June 22, 2007  3:48 PM