Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
89
3
Üldine käsitsemine
1
Vajutage 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub [A Rec. Mode] menüü.
2
Valige (
op) noolenuppude 
abil [Set-up] menüü.
3
Valige (
mn) noolenupu abil [Transfer Mode].
4
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub rippmenüü.
[Transfer Mode] seadistamine
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit
e_kb459.book  Page 89  Friday, June 22, 2007  3:48 PM