Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
91
3
Üldine käsitsemine
3
Lülitage printer sisse.
4
Pärast printeri täielikku 
käivitumist lülitage kaamera 
sisse.
Ekraanile ilmub PictBridge menüü.
1
Valige (
mn) noolenuppude 
abil PictBridge menüüst 
[Single Image].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub ’Print Single Image’ vaade.
3
Valige (
op) noolenuppude abil 
trükitav pilt.
PictBridge menüü ei ilmu ekraanile kui [Transfer Mode] seadistus on [PC] või [PC-F].
Üksikute piltide trükkimine
Single Image
All Images
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
Single Image
All Images
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
Date
Date
1
Copies
Copies
Date
OK
1
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
Print
Print
Date
Date
Print this image
Print this image
Print
Date
Print this image
e_kb459.book  Page 91  Friday, June 22, 2007  3:48 PM