Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
92
3
Üldine käsitsemine
4
Valige (
mn) noolenuppude abil koopiate arv.
Maksimaalselt saab trükkida kuni 99 koopiat.
5
Valige 
{ nupu abil kuupäeva trüki valik ((O) või (P)).
O : Pildile trükitakse kuupäev.
P : Kuupäeva pildile ei trükita.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste 
kinnitusküsimus.
Piltide vaikimisi trükkimiseks jätkake 
punktist 12.
Seadistuste muutmiseks jätkake punktist 7.
7
Vajutage 
{ nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste 
muutmise menüü.
8
Valige [Paper Size] ning vajutage (
p) noolenuppu.
Avaneb paberi suuruse valik.
9
Valige noolenuppude (
mnop
abil sobiv paberimõõt.
Valida saab ainult sellise paberimõõdu, 
mida teie printer toetab.
Kui [Paper Size] seadistus on [Standard], 
trükitakse kõik pildid vastavalt printeri 
seadistustele. 
Quality
Quality
Paper Type
Paper Type
Paper Size
Paper Size
Standard
Standard
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Border Status
Border Status
Quality
Paper Type
Paper Size
Standard
Std.
Std.
Std.
Border Status
OK
Print
Print
Print
Fn
Change Setting
Change Setting
Change Setting
Print according
Print according
to settings?
to settings?
Print according
to settings?
PictBridge
Paper Size
Std.
Std.
Paper Type
Quality
Std.
Border Status
Standard
OK
OK
Cancel
Paper Size
Standard
Card
8 ” × 1 0 ”
A 4
A 3
Letter
11 ” × 1 7 ”
2 L
Postcard 
4 ” × 6 ”
L
1 0 0 × 1 5 0
OK
OK
Cancel
e_kb459.book  Page 92  Friday, June 22, 2007  3:48 PM