Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
95
3
Üldine käsitsemine
1
Valige (
mn) noolenuppude abil PictBridge menüüst 
[DPOF AUTOPRINT].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub Print w/DPOF settings 
menüü. Kontrollige (
op) noolenuppude 
abil piltide koopiate arv, kuupäeva trüki 
valik ning koopiate koguarv. 
Trükiseadistused on tehtud. (lk.85)
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste kinnitusküsimus.
Seadistamise kohta lugege punkte 7 ja 11 “Üksikute piltide trükkimine” 
(lk.92 ja 93).
4
Vajutage 
4 nuppu trükiseadistuste kinnitusküsimuse aknas.
Pildid trükitakse vastavalt valitud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
Kui olete trükkimise lõpetanud, eemaldage USB kaabel kaamera ja printeri küljest.
1
Lülitage kaamera välja.
2
Eemaldage USB kaabel kaamera küljest ning printerist.
Trükkimine DPOF seadistustega
USB kaabli eemaldamine
1
10
10
Date
Date
Copies
Copies
Total
Total
1
10
Date
OK
Copies
Total
Print
Print
Print
Print w/DPOF settings
Print w/DPOF settings
Print w/DPOF settings
e_kb459.book  Page 95  Friday, June 22, 2007  3:48 PM