Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
4
Kaamera nupud ja menüüd
Selgitab s nuppude ja menüüde 
funktsioone. 
Nuppude funktsioonid  ............................................ 98
Menüü kasutamine  ................................................ 102
Fn Menüü kasutamine ........................................... 108
Režiimiketta kasutamine ....................................... 110
Kui menüüde kasutamisel ei ole kaamera seadistustest tulenevalt teatud üksusi 
võimalik muuta, siis kuvatakse need ekraanil hallina ning neid ei saa valida.
e_kb459.book  Page 97  Friday, June 22, 2007  3:48 PM