Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
98
4
Kaamera nupud ja menüüd
Nuppude funktsioonid
Siin on ära toodud nuppude funktsioonid pildistusrežiimis.
1
Päästik
Vajutage päästikut pildistamiseks. (lk.45)
2
Pealüliti
Võimaldab kaamera sisse/välja lülitada (lk.32) või kuvada eelvaate (lk.152).
3
Objektiivi vabastusnupp
Vajutage objektiivi kinnituse vabastamiseks. (lk.38)
Pildistusrežiim
2
3
1
5
6
7
8
9
4
0
a
b
c
d
e
f
e_kb459.book  Page 98  Friday, June 22, 2007  3:48 PM