Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
8
Lisad
177
Vaikimisi seadistused................................................................ 178
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid................ 182
Märkused avarõnga kasutamise kohta .................................... 184
CCD sensori puhastamine ........................................................ 185
Eraldi müüdav lisavarustus ...................................................... 187
Veateated .................................................................................... 190
Probleemide lahendamine ........................................................ 192
Tehnilised andmed .................................................................... 195
Distantspäästik F tehnilised andmed (Eraldi müüdav lisa) ...............197
Sõnaseletused............................................................................ 198
Märksõnade loetelu ................................................................... 202