Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
98
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Menüü kasutamine
Antud osa selgitab [A Rec. Mode], [Q Playback], [H Set-up] ja [A Custom Setting] 
menüü töövõtteid.
Menüü kuvamine 
1
Vajutage pildistusreþiimis 
3.
LCD monitorile ilmub [A Rec. Mode] menüü.
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
[Q Playback], [H Set-up] ja [A Custom 
Setting] menüüd ilmuvad järjest noolenupule 
vajutades.
Kuidas kasutada menüüd
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit