Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
99
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Valige seadistatav menüü üksus.
Näidisena kasutatakse [Quality Level] seadistamist [A Rec. Mode] menüüs.
3
Valige (
mn) noolenuppude abil 
mõni üksus.
4
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad võimalikud [Quality Level] 
valikud.
Avage (
p) noolenuppude abil rippmenüü.
Kvaliteeditaseme muutmisel ilmub ekraanile 
antud kvaliteeditaseme juures mällu 
mahtuvate kaadrite arv.
5
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv seadistus.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb menüü vaatesse. Järgmiseks seadistage vajadusel muid üksusi. 
Pildistus- või taasesitusreþiimi naasmiseks vajutage 
3 nuppu.
Kaamera ebaõigel väljalülitamisel (näiteks akude eemaldamisel) ei salvestu menüüdes 
tehtud seadistused isegi juhul kui vajutate pärast seadistuste tegemist 
3 nuppu ja 
sulgete menüü.
• Kui avatud rippmenüüsid ei ole, saab [A Rec. Mode], [Q Playback], [H Set-up] ja 
[A Custom Setting] menüüde vahel liikuda valikuketta abil.
• 3 nupu vajutamisel pildistusreþiimis ilmub ekraanile [A Rec. Mode] menüü. 
3 nupu vajutamisel taasesitusreþiimis ilmub ekraanile [Q Playback] menüü.
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
128
Image Tone
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK