Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
100
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Pildistamise seadistuste muutmine toimub [A Rec. Mode] menüüs.
Taasesituse ja piltide töötlemise seadistuste muutmine toimub [Q Playback] menüüs.
[Rec. Mode] menüü üksused
Üksus
Funktsioon
Lk
Image Tone
Määrab piltide värvitooni. 
lk.110
Recorded Pixels
Määrab pildi pikslite arvu.
lk.111
Quality Level
Määrab pildi kvaliteeditaseme.
lk.112
Saturation
Määrab piltide värvikülluse.
lk.113
Sharpness
Määrab pildi piirjoonte teravuse. 
lk.113
Contrast
Pildi kontrastsuse reguleerimine.
lk.113
Auto Bracket
Võimaldab kasutada särikahvlit.
lk.147
AE Metering
Valib särituse määramiseks kasutatava osa kaadrist. 
lk.132
Swtch dst msr pt
Valib teravustamiseks kasutatava osa kaadrist.
lk.124
AF Mode
Valib automaatse teravustamise reþiimi.
lk.123
Flash Exp. Comp.
Reguleerib välklambi särikompensatsiooni pildi heledamaks/
tumedamaks muutmiseks.
lk.150
[Playback] menüü üksused
Üksus
Funktsioon
Lk
Plybk dsply mthd
Määrab taasesituse ajal kuvatava pildistusinfo ning 
ülesäritatud alade näitamise. 
lk.163
Instant Review
Kiire ülevaate kestuse seadistamine
lk.173
Preview Display
Määrab ülesäritatud alade või histogrammi näitamise kiire 
ülevaate või digitaalse eelvaate ajal. 
lk.174
Digital Filter
Võimaldab muuta jäädvustatud piltide värvitooni, kasutada 
pehmendavat filtrit, muuta heledust või külgede suhet.
lk.73
Slideshow
Salvestatud piltide automaatne esitus üksteise järel.
lk.70