Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
101
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Kaamera enda seadistuste muutmine toimub [H Set-up] menüüs.
* Kaamera ja arvuti ühendamise kohta detailsema info saamiseks lugege PENTAX PHOTO 
Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendit (lk. 11).
[Set-up] menüü üksused
Üksus
Funktsioon
Lk
Format
SD mälukaardi formaatimine.
lk.165
Beep
Lülitab kaamera helisignaali sisse/välja.
lk.166
Date Adjust
Seadistab kuupäeva ja kellaaja.
lk.166
World Time
Võimaldab reisides kuvada õiget aega sihtriigis. 
lk.167
Language/
Kaamera töökeele valimine
lk.170
Guide display
Juhiste kuvamine LCD monitoril.
lk.170
Brightness Level
Võimaldab muuta LCD monitori heledust.
lk.171
Video Out
Määrab videosignaali süsteemi.
lk.171
Transfer Mode*
USB ühenduse reþiimi määramine (arvuti või printer).
lk.86
Auto Power Off
Kaamera automaatne väljalülitus. 
lk.172
Folder Name
Määrab kataloogidele nimede omistamise meetodi. 
lk.172
File #
Määrab failidele numbrite omistamise meetodi.
lk.173
Sensor Cleaning
Lukustab peegli CCD sensori puhastamise ajaks ülemisse 
asendisse. 
lk.185
Reset
Taastab kõik algseaded peale Date Adjust, Language, Video 
Out ja World Time.
lk.175