Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
103
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
AF in remote control
Võimaldab kasutada automaatset teravustamist 
distantspäästikuga pildistamisel.
Kui väärtuseks on [On], toimub pildistamine pärast 
automaatset teravustamist. Pildistada ilma automaatse 
teravustamiseta ei ole võimalik.
Kui väärtuseks on [Off], toimub pildistamine ilma 
automaatse teravustamiseta.
FI with S lens used
Võimaldab kuvada fookusindikaatorit vanemate 
keermekinnitusega (screw mount) objektiivide 
kasutamisel.
Kaamera arvab, et objektiiv on paigaldatud.
Using aperture ring
Võimaldab pildistada kui objektiivi avarõngas ei ole s 
asendis.
lk.184
Release when Chrging
Võimaldab pildistada integreeritud välklambi laadimise 
ajal. 
lk.151
Preview Method
Võimaldab valida pealüliti eelvaate asendi puhul (|) 
digitaalse või optilise eelvaate. Digitaalne eelvaade 
võimaldab kontrollida kompositsiooni, säritust ja teravust 
LCD monitoril enne pildistamist. Optiline eelvaade 
võimaldab kontrollida teravussügavust pildiotsija abil. 
lk.149
Mag to Strt Zm Plybk
Võimaldab määrata suurendatud taasesituse algse 
suurendusastme. 
Valida saab [1.2 times], [2 times], [4 times], 
[8 times] ja [12 times]. Vaikimisi seadistus on [1.2 times].
Man. WB Measurement
Võimaldab valge balansi käsitsi seadistamisel valida 
mõõtealaks kogu kaadri asemel ka keskpunkti. 
lk.115
Color Space
Määrab kaamera poolt kasutatava värviruumi.
lk.119
Reset Custom Fnction
Taastab kõikide Custom Function menüü üksuste algsed 
seadistused.
lk.176
Üksus
Funktsioon
Lk