Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
104
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Fn Menüü kasutamine
Vajutage pildistusreþiimis 
{ nuppu, ekraanile ilmub 
Fn menüü.
Valige (
mnop) noolenuppude abil funktsioon. 
Pildistusreþiim
Noolenupud
Üksus
Funktsioon
Lk
m
Drive Mode
Võimaldab kasutada pildistamiseks sarivõtet, 
iseavajat, distantspäästikut või särikahvlit.
lk.55,
lk.57,
lk.61,
lk.145
n
Flash Mode
Määrab välklambi tööreþiimi.
lk.51
o
White Balance
Määrab valge värvuse balansi erinevates 
valgustingimustes pildistamisel.
lk.114
p
Sensitivity
Määrab ISO tundlikkuse.
lk.117
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn