Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
105
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Vajutage taasesitusreþiimis 
{ nuppu. Ekraanile ilmub 
Fn menüü.
Valige (
mop) noolenuppude abil funktsioon.
Taasesitusreþiim
Noolenupud
Üksus
Funktsioon
Lk
m
DPOF Settings
Teostab DPOF seadistused.
lk.82
o
Digital Filter
Võimaldab muuta jäädvustatud piltide 
värvitooni, kasutada pehmendavat filtrit, muuta 
heledust või külgede suhet.
lk.73
p
Slideshow
Salvestatud piltide automaatne esitus üksteise 
järel.
lk.70
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn