Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
107
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Üksus
Funktsioon
Lk
e (Programm)
Määrab pildistamisel automaatselt säriaja ja avaarvu.
lk.135
b (Säriajaprioriteet)
Võimaldab liikumismulje loomiseks valida sobiva 
säriaja. Liikuvat objekti saab jäädvustada teravana 
kui ka dünaamilisena.
lk.136
c (Avaprioriteet)
Võimaldab teravussügavuse kontrollimiseks määrata 
sobiva avaarvu. 
lk.138
a (Manuaalreþiim)
Võimaldab pildistamise täielikuks kontrollimiseks valida 
avaarvu ja säriaja käsitsi.
lk.140
p (Bulb)
Võimaldab jäädvustada pikki säriaegu nõudvaid 
stseene, näiteks ilutulestik ja öövõtted. 
lk.142