Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
9
Käesolev kasutusjuhend koosneb järgmistest peatükkidest.
Allolevas tabelis on toodud käesolevas juhendis kasutatud sümbolite tähendused.
Kasutusjuhendi ülesehitus
1 Enne kaamera kasutamist
Selgitused kaamera omaduste, tööosade ja lisavarustuse kohta.
2 Alustamine
Peatükk selgitab esimesi samme, mis tuleb läbida pärast kaamera ostmist 
(kuid enne pildistamise alustamist). Siintoodud info lugege kindlasti läbi.
3 Üldine käsitsemine
Selgitused pildistamise, taasesituse ja piltide trükkimise kohta. Sisaldab selgitusi 
põhiliste töövõtete kohta.
4 Kaamera nupud ja menüüd
Juttu tuleb 
r nuppude, funktsioonide ning menüüde kasutamisest. 
5 Funktsioonide selgitused
Käsitleb 
r kaamera funktsioone lähemalt. 
6 Lisad
Selgitab probleemide lahendamist, tutvustab saadaolevat lisavarustust, sisaldab 
muud vajalikku infot. 
1
Viitab leheküljenumbritele, kus asub kõnealuse tegevuse kohta täiendavaid materjale.
Viitab kasulikule infole.
Viitab kaamera kasutamisel vajalikule ettevaatlikkusele.
1
6
5
4
3
2