Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
110
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Pikslite arv ja kvaliteeditase
Määrab piltide tonaalsuse. Vaikimisi seadistus on F (Bright).
Seadistamine toimub [Image Tone] alt [A Rec. Mode] menüüs. (lk.100)
Pildi tooni seadistamine
F
Bright
Pildid on eredad, kontrastsed ja teravad
G
Natural
Pildid on loomulikud ning sobivad töötlemiseks arvutis. 
Seadistust ei saa muuta Picture ja 
H reþiimides (lk.47). 
Väärtus on fikseeritult F (bright).
OK
OK
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel