Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
113
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Valida saab viie erineva taseme hulgast. Vaikimisi seadistus on kõigil [0 (Standard)].
[Saturation], [Sharpness] ja [Contrast] seadistamine toimub [A Rec. Mode] menüüs. (lk.100)
+ suunas
: Suurem värviküllus 
– suunas
: Madalam värviküllus 
+ suunas
: Suurem teravus 
– suunas
: Madalam teravus 
+ suunas
: Kõrgem kontrastsus 
– suunas
: Madalam kontrastsus 
Värviküllus/Teravus/Kontrastsus
Saturation
Määrab piltide värvikülluse.
Sharpness
Määrab pildi piirjoonte teravuse. 
Contrast
Pildi kontrastsuse reguleerimine.
Seadistusi ei saa muuta Picture ning 
H reþiimis (lk.47). 
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast