Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
114
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Valge balanss on pildi värvustasakaalu seadistamise funktsioon. Korrektne valge balanss 
tagab, et objektid oleksid pildil õigetes värvides. Valget balanssi tuleb seadistada juhul, 
kui te pole rahul pildi värvustasakaaluga F (Auto) seadistuse korral või kui soovite pilti 
loominguliselt muuta. Vaikimisi seadistus on F (Auto).
* Värvustemperatuur Kelvinites on hinnanguline. See ei väljenda täpseid värve. 
* Valge balanss seadistatakse G (Päike), H (Vari), ^ (Pilves), J (Päevavalguslamp), 
I (Hõõglamp) ja b (Välklamp) puhul tehaseväärtuste abil.
Seadistamine toimub [White Balance] alt Fn menüüs. (lk.104)
Valge balanss
F
Auto
Valib sobiva valge balansi automaatselt vahemikus 4000 kuni 
8000K
G
Päike
Sobib pildistamiseks päikesevalguses (umbes 5200K)
H
Vari
Mõeldud pildistamiseks välitingimustes varjus. Reþiim vähendab 
varjus esinevaid sinakaid toone (umbes 8000K)
^
Pilves
Pildistamiseks pilvise ilmaga (umbes 6000K)
J
Päevavalguslamp
Mõeldud pildistamiseks luminofoorlampide valguses. 
Valige valgusallika värvuse järgi W (valge) (umbes 4200K), 
N (neutraalvalge) (umbes 5000K) või D (päevavalgus) (umbes 
6500K).
I
Hõõglamp
Mõeldud pildistamiseks hõõglampide valguses. Vähendab pildi 
punast tooni (umbes 2850K)
b
 Välklamp
Kasutamiseks välklampide valguses pildistamisel (umbes 5400K)
K
Manuaalne
Funktsioon võimaldab värvustasakaalu käsitsi seadistada selliselt, 
et valged objektid jäädvustuksid ka pildil valgetena.
• Seadistamise kohta lugege detailsemalt lk.115.
• Valget balanssi ei ole võimalik seadistada Picture ja 
H reþiimides (lk.47).
OK
OK
OK
White Balance
White Balance
Auto
Auto
OK
White Balance
Auto