Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
115
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
 
Valget balanssi saab sõltuvalt valgusallikast seadistada. Manuaalse valge balansi abil saab 
kaamera jäädvustada kergeid varjundeid, mida eelhäälestatud seadistustega ei ole võimalik 
saavutada (lk.114). Manuaalne valge balanss tagab optimaalse seadistuse valgustusest 
lähtuvalt.
1
Valige reþiimikettal ebc või a.
2
Vajutage 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
3
Vajutage (
o) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad valge balansi valikud.
Valge balansi manuaalne seadistamine
Värvustemperatuur
Kui värvustemperatuur tõuseb, muutub valgus sinisemaks. Kui värvustemperatuur 
langeb, muutub valgus punasemaks. Värvustemperatuur väljendab valguse värvuse 
muutumist absoluutses temperatuuris (K – Kelvin). Antud kaamera võimaldab vastava 
seadistuse abil pildistada erinevate valgusallikate abil loomulikes värvides.
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
Cle
ar
 sky
S
h
ade
D
a
yl
ig
ht (F
luor
esce
nt 
lig
ht)
Clo
u
dy
Da
ylig
ht
Fl
as
h
N
eut
ral
 w
hit
(F
luor
esce
nt l
ig
ht)
W
hit
e (F
luor
esce
nt 
lig
ht)
Ha
lo
g
en
 lig
ht
 b
u
lb
T
u
ngst
en l
ig
ht
Oil la
m
p
C
a
ndl
e
 fl
am
e
Red tint
Blue tint