Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
116
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
4
Valige (
n) noolenuppude abil 
(Manual).
5
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub teade.
6
Suunake kaamera pildistuskoha valguses valgele või hallile 
paberilehele nii, et kogu kaader oleks täidetud. 
7
Vajutage päästik lõpuni alla.
Kui päästik ei toimi, lükake teravustamisreþiimi nupp asendisse \.
Kui seadistus on lõpetatud, ilmub LCD monitorile [OK] teade. 
Kui seadistus ebaõnnestub, ilmub monitorile [NG] teade.
8
Vajutage 
4 nuppu.
• Kui vajutate valge balansi seadistamiseks päästikut, siis pildi salvestamist ei toimu.
• Kui seadistamine ebaõnnestus, vajutage uuesti seadistamiseks { nuppu.
• Valge balansi mõõteala seadistamiseks saab kasutada [Man. WB Measurement] 
funktsiooni [A Custom Setting] menüüs (lk.103). Kui on valitud [Entire screen], mõõdab 
kaamera kogu ekrani valge balansi väärtuse kuid särimõõtmine toimub vastavalt [AE 
Metering] seadistusele [A Rec. Mode] menüüs (lk.132). Kui on valitud [Spot metering 
area], toimub valge balansi seadistamine punktmõõtmise alusel (lk.133).
• Kui pilt on ekstreemses üle- või alasäris, ei pruugi valge balansi seadistus õnnestuda. 
Sellisel juhul reguleerige säritust ning seadistage valge balanss uuesti.
White Balance
White Balance
White Balance
Manual
Manual
Manual
Adjust
Adjust
Adjust
OK
OK
OK
OK
OK
Manual
Manual
White Balance
White Balance
Point camera at subject
Point camera at subject
Press the shutter
Press the shutter
release button
release button
Manual
White Balance
Point camera at subject
Press the shutter
release button