Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
117
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Tundlikkuse valikul tuleb lähtuda stseeni valgustatusest.
Tundlikkuse väärtuseks saab valida [AUTO] või konkreetse ekvivalentväärtuse vahemikus 
ISO 200 kuni 3200. Vaikimisi seadistus on [AUTO].
Seadistamine toimub [Sensitivity] alt Fn menüüs. (lk.104)
[AUTO] väärtusel kuvab kaamera monitori [ISO Corction in AUTO] alt [A Custom Setting] 
menüüs seadistatud vahemiku sulgudes.
Valige automaatse tundlikkuse korrigeerimise vahemik tundlikkuse [AUTO] seadistuse 
korral. Vaikimisi toimub tundlikkuse automaatne reguleerimine vahemikus [ISO 200-800].
Seadistamine toimub [ISO Corction in AUTO] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.102)
Tundlikkus
Kõrgema tundlikkuse puhul sisaldab pilt rohkem müra (teraline efekt).
Automaatse paranduse ulatuse seadistamine AUTO reþiimis
1
ISO 200-800
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus ISO 200 kuni 800.
2
ISO 200-400
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus ISO 200 kuni 400.
3
ISO 200-1600
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus ISO 200 kuni 1600.
4
ISO 200-3200
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus ISO 200 kuni 3200.
800
800
800
1600
1600
1600
3200
3200
3200
400
400
400
200
200
200
AUTO
AUTO
AUTO
OK
OK
OK
OK
Sensitivity
Sensitivity
Sensitivity
ISO Corction in AUTO   
Corrects sensitivity 
automatically in the
range of ISO 200 to 800
ISO 200-800
ISO 200-400
ISO 200-1600
ISO 200-3200