Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
118
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
ISO tundlikkuse hoiatus ilmub pildiotsijasse juhul kui kaamera on valinud teie poolt määratud 
või sellest suurema tundlikkuse väärtuse. Valige selline tundlikkus, mida te tavaliselt ei 
kasuta. Sellisel juhul ei ole tarvis tundlikkuse tõstmisel seda tühistada. Vaikimisi seadistuste 
järgi ISO tundlikkuse hoiatust ei kuvata.
Seadistamine toimub [ISO Snstvty Wrn Dspl] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.102)
o (ISO tundlikkuse hoiatus) ilmub pildiotsijasse kui kaamera automaatne valik ületab teie 
poolt määratud tundlikkuse piiri.
Tundlikkuse korrigeerimist ei toimu järgmistel juhtudel.
• Särireþiim on a (Manual) või p (Bulb) 
• Välklamp on laadimata
• Kasutate võttel automaatset kahveldust 
• Kasutate särikompensatsiooni 
ISO tundlikkuse hoiatus
1
Off
ISO tundlikkuse hoiatust ei kuvata.
2
ISO 400
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 400.
3
ISO 800
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 800.
4
ISO 1600
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 1600.
5
ISO 3200
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 3200.
ISO tundlikkuse hoiatust ei kuvata isegi juhul kui automaatne reguleering ületab valitud 
tundlikkuse väärtuse. (lk.117)
ISO Snstvty Wrn Dspl
ISO sensitvty wrning not
displayed in vewfnder
Off
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200