Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
119
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab määrata kaamera poolt kasutatava värviruumi. Vaikimisi värviruum on [sRGB].
Seadistamine toimub [Color Space] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.103)
Värviruum
1
sRGB
Kaamera salvestab pildid sRGB värviruumis.
2
AdobeRGB
Kaamera salvestab pildid AdobeRGB värviruumis.
Failinimed sõltuvad värviruumist alljärgnevalt.
sRGB puhul
: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB puhul : _IGPxxxx.JPG
[xxxx] on failinumber, numbrite omistamine jätkub eelmisest failist. 
Color Space
Sets to sRGB color space
sRGB
AdobeRGB
Värviruum
Erinevate sisend/väljundseadmete (digitaalkaamerad, monitorid, printerid) 
värvide ulatused on erinevad. 
Värvide ulatust nimetatakse värviruumiks. 
Erinevate värviruumide taasesitamiseks erinevate seadmete abil on loodud 
värviruumid. Antud kaamera toetab sRGB ja AdobeRGB värviruume.
sRGB on peamiselt kasutusel arvutites.
AdobeRGB on ulatuselt suurem kui sRGB. Seda kasutatakse näiteks professionaalses 
graafikatöötluses.
AdobeRGB värviruumis olev pilt võib sRGB seadme abil vaadatuna tunduda heledam 
kui sRGB värviruumis olev pilt.