Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
120
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Teravustamine
Teravustada saab kahel erineval moel.
Automaatse teravustamise puhul saab valida kahe erineva reþiimi vahel. l (ühekordne) 
puhul teravustab kaamera fookusalas olevale objektile ning lukustab teravuse. k (jälgiv) 
puhul hoiab kaamera liikuvat objekti teravana seni, kuni päästikut poolenisti all hoida. (lk.123)
1
Lükake teravustamisreþiimi nupp 
asendisse 
=.
=
Automaatteravustamine
Päästiku poolenisti vajutamisel teravustab kaamera 
autofookuse alas olevale objektile.
\
Manuaalne teravustamine
Teravustamine toimub käsitsi. 
Automaatteravustamine