Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
121
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
vajutage päästik poolenisti alla.
Kui objekt on terav, ilmub pildiotsijasse ] 
sümbol (kui see vilgub, on objekt ebaterav).
1 Raskesti teravustatavad objektid (lk.46) 
• l (Single mode) reþiimis on teravus lukus seni kuni ] sümbol põleb. 
Uuesti teravustamiseks vabastage päästik ning alustage uuesti. 
• Kui \ (Liikuv objekt) reþiimis on 
H reþiim C (Lapsed) või E (Lemmikloom) või kui 
[AF Mode] seadistus [A Rec. Mode] menüüs on k (jälgiv) (lk.123), toimub 
teravustamine pidevalt. Kaamera hoiab liikuvat objekti teravana seni, kuni päästikut 
poolenisti all hoitakse. 
• l (ühekordne) puhul ei saa pildistada enne, kui objekt on terav (lk.123). 
Kui pildistatav on kaamerale liiga lähedal, tuleb vahemaad kaamera ja objekti vahel 
suurendada. Kui automaatselt on raske teravustada, teravustage käsitsi (lk.46). 
(lk.128)
• Vajutage l (ühekordne) teravustamisreþiimis päästik poolenisti ala. Integreeritud 
välklamp (kui see on avatud) tekitab seeria välke ning võimaldab sellega automaatsel 
teravustamisel hämaras kergemini töötada.
• Kaamera lülitub automaatselt jälgiva teravustamise reþiimi kui tuvastab objekti liikumise 
sõltumata sellest, kas kaamera on l (ühekordne) või k (jälgiv) reþiimis.
Focus indicator