Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
122
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamerat saab seadistada ka nii, et teravustamist ei toimu päästiku poolenisti vajutamisel. 
Kaamera teravustab 
4 nupule vajutamisega. See on kasulik olukorras, kus soovite 
manuaalse teravustamise reþiimis ajutiselt kasutada automaatset teravustamist. 
Valige [OK btn when shooting] väärtuses [A Custom Setting] menüüs [Enable AF]. (lk.102)
Teravustamine 
4 abil
Seda funktsiooni saab kasutada ainult objektiividega, mis toetavad Quick Shift Focus 
funktsiooni (“DA” või “D FA” tähistusega objektiivid).
• Kui [Confirm Sensitivity] on valitud, vajutage hetkel kasutatava tundlikkuse kuvamiseks 
pildiotsijasse 
4 nuppu. Kui [Sensitivity] väärtus Fn menüüs on [AUTO], ilmub 
pildiotsijasse automaatselt valitud tundlikkuse väärtus.
• Kui fookuspunktiks on valitud keskpunkt [Center of AF Point], saab keskmise AF punkti 
aktiveerida 
4 nupu abil (Ainult juhul, kui [Swtch dst msr pt] väärtuseks on S (Select)).
• Valige [Cancel AF]. \ ilmub pildiotsijasse kui 4 nuppu all hoida. Päästiku 
vajutamisel automaatset teravustamist ei toimu. See on kasulik juhul kui soovite 
ajutiselt automaatteravustamise reþiimis kasutada käsitsi teravustamist.
Kui 
4 nuppu all hoida, saab Quick Shift Focus objektiividega teravustada 
käsitsi(automaatse teravustamise reþiimi naasmiseks vabastage 
4 nupp).
AF with shutter release
button disabled so AF
performed with OK button
Confirm Sensitivity
Center of AF Point
Enable AF 
Cancel AF
OK btn when shooting