Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
123
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Valida saab kahe erineva automaatteravustamisreþiimi vahel. Vaikimisi reþiim on l 
(ühekordne).
Seadistamine toimub [AF Mode] alt [A Rec. Mode] menüüs (lk.100).
Teravustamisreþiim
l
Ühekordne
Päästiku poolenisti vajutamisel teravustab kaamera objektile ning 
lukustab fookuse. 
k
Jälgiv
Päästiku poolenisti allhoidmisel hoiab kaamera objekti pidevalt teravana. 
• Seadistust ei saa muuta Picture ja 
H reþiimides (lk.47). 
• k (jälgiv) saab valida e, b, c, a ja p reþiimides. Kaamera lülitub k 
teravustamisreþiimi 
\ (liikuv objekt), 
C (lapsed) ja E (lemmikloom) programmides.
AF.C
AF.S
Swtch dst msr pt
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
Cancel
OK