Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
124
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Valige pildiotsijas teravustamiseks kasutatav punkt. Vaikimisi seadistus on N (Auto).
Valitud AF punkt süttib pildotsijas punasena. (AF punkti näit)
Seadistamine toimub [Swtch dst msr pt] alt [A Rec. Mode] menüüs (lk.100).
Teravustamisala valik (AF punkt)
N
Auto
Kaamera valib optimaalse AF punkti isegi juhul kui objekt ei ole kaadri keskel. 
S
Select
Valib ühe punkti üheteistkümnest AF alas olevast punktist. 
O
Center
Valib pildiotsija keskel oleva teravustamispunkti. 
Kui [Superimpose AF Area] väärtus [A Custom Setting] menüüs on [Off], 
siis teravustamispunkti pildiotsijas ei kuvata. (lk.102)
Swtch dst msr pt
0.0
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
OK
Cancel