Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
125
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
1
Valige [Swtch dst msr pt] väärtuseks [Rec. Mode] 
menüüs 
(Select).
2
Kontrollige läbi pildiotsija objekti 
asukohta kaadris.
3
Valige (
mnop) noolenuppude abil sobiv AF punkt. 
AF punktid põlevad pildiotsijas punaselt ning võimaldavad näha valitavat punkti. 
AF punkti valik pildiotsijas
• Kui [OK btn when shooting] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Center of AF 
Point], saab 
4 nupu vajutamisega aktiveerida keskmise AF punkti juhul kui 
S (Select) abil on valitud mõni teine punkt.
• Kui [OK btn when shooting] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Confirm 
Sensitivity], saab 
4 nupu abil pildiotsijasse kuvada hetkel valitud tundlikkuse. 
Kui [Sensitivity] väärtus Fn menüüs on [AUTO], ilmub pildiotsijasse automaatselt valitud 
väärtus.
• Kui kasutate muid objektiive peale DA, D FA, FA J, FA või F objektiivi, on AF punkt 
fikseeritult kaadri keskel seadistustest sõltumata.