Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
126
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kui pildistatav asub fookusalast, ei suuda kaamera sellele automaatselt teravustada. Sellisel 
juhul kasutage fookuslukku: suunake fookusala objektile, teravustage ning kadreerige võte 
päästikut vabastamata ringi.
1
Kadreerige pildiotsijasse 
meelepärane kompositsioon.
Kui pildistatav asub fookusalast väljas, 
kasutage fookuslukku. 
2
Suunake kaamera nii, et pildistatav 
oleks kaadri keskel ning vajutage 
päästik poolenisti alla.
Kui objekt on teravustatud, ilmub pildiotsijasse 
fookuse indikaator ] ning kaamera annab 
helisignaali (kui indikaator vilgub, on 
pildistatav ebaterav).
3
Lukustage fookus. 
Hoidke päästikut poolenisti alla. Fookus jääb lukustatuks.
Teravuse lukustamine (Fookuslukk)
(Näide)
Pildistatav on ebaterav ning taust 
on terav.